Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận năm 2018

10/01/2019

(Cổng TTĐT tỉnh An Giang)-Sáng ngày 10/1/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Tại điểm cầu trực tuyến Tỉnh ủy An Giang có đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; đồng chí Vương Bình Thạnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và lãnh đạo các sở, ngành cùng tham dự. 

 Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Lam – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác dân vận năm 2018 nhiệm vụ năm 2019. Tiếp đó, đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Hà Ngọc Anh – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đã trình bày dự thảo Kế hoạch phối hợp giữa Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. 

Theo đó, việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018 được cấp ủy tổ chức đảng và chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện khá đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, với nhiều giải pháp đồng bộ. Tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Công tác thể chế hóa các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận được triển khai tích cực khá đồng bộ. Nhiều văn bản liên quan đến quyền nghĩa vụ của công dân được nghiên cứu, xây dựng và ban hành, phát huy vai trò của người dân trong tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. Công tác hành chính được tăng cường, tính công khai minh bạch được nâng lên; dân chủ được mở rộng trên nhiều hình thức, tạo điều kiện để nhân dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước giám sát cán bộ. Thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. Từ đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng cho rằng, cần tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương với Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Trong đó, tập trung quyết liệt, hiệu quả hơn nữa trong giải quyết mong muốn, nguyện vọng, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp đông người kéo dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu.

Mục tiêu cao nhất của Đảng, Nhà nước ta là xây dựng đất nước phồn vinh, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc, vì vậy công tác dân vận chính quyền phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Các cấp chính quyền phải tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ. “Dân vận mà làm cho dân tin là phải làm cho dân ấm no và hạnh phúc. Ấm no của người dân, an toàn của người dân, quyền lợi của con người, quyền công dân theo Hiến pháp được bảo vệ. 

Cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí, phiền hà. Việc giảm hẳn, xóa bỏ chi phí không chính thức là rất quan trọng. Xử lý nghiêm tham nhũng, ngăn chặn có hiệu quả tham nhũng vặt. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông.

Những người có quyền, có chức, kể cả tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, bí thư chi bộ đến cấp cao, đều cần nêu gương, tận tụy, lo cho dân, phục vụ nhân dân./.

Hữu Trực 

các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh